Liity jäseneksi

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealan työntekijöiden ammattiliitto, joka huolehtii jäsentensä palkka- ja muista työehdoista. Noin 70 prosenttia elintarvikealan työntekijöistä on SEL:n jäseniä.

SEL neuvottelee yleissitovat työehtosopimukset leipomo-, lihanjalostus-, maidonjalostus- ja teollisuus- sekä virvoitusjuoma- ja panimoalalle. Työehtosopimuksissa määritellään kaikkien elintarvikealan työntekijöiden palkka- ja muiden työehtojen vähimmäistasot.

SEL:n jäsenyydellä elintarvikealan työntekijä turvaa selustansa työelämässä ja työttömyyden varalta, on mukana vaikuttamassa oman työpaikkansa asioihin sekä parantamassa elintarvikealan työehtoja ja työoloja sekä kotimaisten elintarvikkeiden ja työn arvostusta.

Liiton jäsenet saavat  työehto- ja palkkaneuvontaa ja apua asioiden selvittämiseen oman työpaikan luottamusmieheltä sekä liiton aluetoimistolta. Tarvittaessa jäsenillä on mahdollisuus myös liiton myöntämään oikeusapuun ja maksuttomiin lakimiespalveluihin, jos erimielisyydet työnantajan kanssa eivät ratkea neuvottelemalla.


Liity Suomen Elintarviketyöläisten jäseneksi täällä.